Cezary i Dariusz Sobczyńscy-Bryś

(@cesar_hello2brysie i @daro_hello2brysie)

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich, a wręcz małżeństw, dla par jednopłciowych w Polsce, bo wierzymy w fundamenty, na których opiera się wspólne życie ludzi. Wspólna miłość, zrozumienie, wsparcie i poświęcenie są wartościami uniwersalnymi, które przekraczają wszelkie podziały.
W dzisiejszych społeczeństwach, które dążą do równości i szacunku dla wszystkich, jest niezwykle istotne uznanie i wsparcie związków jednopłciowych. Każda para, niezależnie od płci, powinna mieć możliwość uczciwego, prawnego i społecznego zobowiązania się do życia jako rodzina. To nie tylko kwestia praw człowieka, ale także budowania silniejszych społeczeństw.
Związek jednopłciowy to nie tylko wyraz indywidualnej wolności, ale również szansa na stworzenie zdrowego i szczęśliwego otoczenia dla wszystkich jego uczestników. Popierając wprowadzenie związków partnerskich, dążymy do uznania i szanowania różnorodności, kształtując społeczeństwo, w którym każdy może znaleźć miejsce dla siebie i swojej miłości.
Wprowadzenie związków jednopłciowych w Polsce to krok w stronę bardziej otwartego, tolerancyjnego społeczeństwa, które ceni i akceptuje różnice. Wspierając tę inicjatywę, przyznajemy, że miłość nie zna barier płciowych, a każda para ma prawo do pełnego uczestnictwa w społeczeństwie, bez względu na to, kto jest drugą połową tego związku.