Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z wyrażeniem poparcia w ramach akcji „100 dni na związki”

W trosce o prywatność osób wyrażających poparcie w ramach akcji „100 dni na związki”, organizatorzy Jakub i Dawid Mycek-Kwiecińscy przekazują Uczestnikom niniejszą Informację o przetwarzaniu ich danych osobowych, w której wyjaśniają w jaki sposób dane osobowe Uczestników są przetwarzane i zabezpieczane. Przed wypełnieniem formularza online w celu wyrażenia poparcia dla akcji „100 dni na związki” Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Daku Press Jakub Kwieciński (dalej „DaKu Press”, “my”) z siedzibą w Warszawie przy ul. Kolskiej 9a/113. Możesz się skontaktować z nami pod adresem: kontakt@jakubidawid.pl

Jakie informacje o Tobie zbieramy?

Jeżeli wypełnisz formularz online w celu wyrażenia poparcia dla akcji „100 dni na związki” w naszej witrynie, otrzymamy bezpośrednio od Ciebie następujące dane: imię, nazwisko, adres email. Możemy również zbierać adres IP Twojego połączenia sieciowego na potrzeby identyfikacji anomalii ruchu w tej witrynie.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe aby umożliwić Ci podpisanie petycji „100 dni na związki”. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych “RODO”) czyli uzasadniony interes DaKu Press jako administratora Twoich danych w postaci umożliwienia Uczestnikom wyrażenia poparcia dla postulatów „100 dni na związki”.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe tylko podmiotowi zapewniającemu wsparcie techniczne witryny, w której znajduje się formularz akcji „100 dni na związki” w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla funkcjonowania tej witryny, zarejestrowania Twojego poparcia dla akcji „100 dni na związki” oraz zapewnienia Ci możliwości wykonania praw dot. Twoich danych osobowych opisanych poniżej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane na terytorium Unii Europejskiej.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Daku Press będzie przechowywać Twoje dane osobowe przez czas przeprowadzania akcji „100 dni na związki” oraz 12 miesięcy po zakończeniu akcji.

Jakie masz prawa w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Możesz żądać od nas: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do wskazanego przez Ciebie administratora danych, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania. Jeśli wyraziłeś/aś zgodę na otrzymywanie od nas informacji o akcji „100 dni na związki”, masz prawo cofnąć tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Daku Press do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aby wykonać opisane prawa, skontaktuj się z nami pod adresem: kontakt@jakubidawid.pl.

Czy musisz nam podać swoje dane osobowe?

Podanie danych osobowych w formularzu w ramach akcji „100 dni na związki” jest dobrowolne, jednak niepodanie danych w formularzu spowoduje, że Twój głos poparcia nie zostanie zarejestrowany.

Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje lub czy będziemy profilować te dane?

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Nie będziemy także tworzyć profili w oparciu o Twoje dane osobowe.