Jacek Dehnel i Piotr Tarczyński

(@jacek.dehnel i @piotr.tarczynski.7)

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce, bo rozwiązują część najpilniejszych potrzeb wielu związków jednopłciowych w Polsce, pozwalają zażegnać choćby część dramatów i stanowią ważny krok w walce o prawa i o szacunek dla społeczności LGBT. Właściwym rozwiązaniem jest jednak dzisiejszy standard cywilizacyjny, czyli pełna równość małżeńska, bez żadnej dyskryminacji. Uważamy, że towarzyszyć temu powinny inne ustawy: dopisanie tożsamości płciowej i orientacji seksualnej do cech chronionych przed mową nienawiści oraz ustawa pozwalająca na godne ustalenie płci przez osoby transpłciowe. Chcemy, żeby Polska opowiedziała się jasno po stronie wartości Unii Europejskiej, a nie Rosji, Białorusi czy Iranu.