Jacek Sikorski i Marek Przyborowski

(@jotdees i @ma_ras)

W kwietniu tego roku świętowaliśmy 20-rocznicę naszego związku. Związku oczywiście nieformalnego, bo w naszym kraju w świetle prawa nadal jesteśmy dla siebie obcymi ludźmi. To smutne, zwłaszcza jeśli spojrzymy na inne kraje zachodniej Europy a nawet niektóre kraje dawnego bloku wschodniego. Przyłączamy się zatem do apelu o przyspieszenie prac w zakresie wprowadzenia w Polsce możliwości zawierania związków partnerskich! To nie jest przywilej, to prawa człowieka.