Marta Gajerska i Mariola Dyńdo

(@marta.and.mariola)

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce, bo uważamy, że każda para niezależnie od orientacji seksualnej, powinna mieć prawo do prawnego uznania swojego związku. Wprowadzenie związków partnerskich byłoby krokiem w kierunku zapewnienia równego traktowania wszystkich obywateli, a także krokiem w kierunku równości małżeńskiej. 

Aktualna sytuacja osób LGBTQ+ w Polsce jest trudna ze względu na obowiązujące przepisy prawne, wprowadzenie związków partnerskich pozwoliłoby na rozwiązanie wielu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem, takich jak rozliczanie się z podatków czy dostęp do informacji medycznych podczas pobytu w szpitalu.

Statystyki pokazują, że osoby LGBTQ+ często doświadczają dyskryminacji i marginalizacji. Wprowadzenie związków partnerskich byłoby wyrazem wsparcia dla społeczności LGBTQ+ i przyczyniłoby się do zwiększenia ich równości w społeczeństwie.

Dodatkowo wprowadzenie związków partnerskich byłoby korzystne nie tylko dla osób LGBTQ+, ale również dla całego społeczeństwa, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego i stabilności finansowej w naszym kraju.

Dziś obchodzimy 17-tą rocznicę wspólnego życia, a nadal według polskiego prawa jesteśmy wobec siebie obcymi osobami.