Martyna i Beata Piotrowskie

(@rainbow_of_mothers_lovee)

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce, bo jako tęczowa rodzina chcemy tego samego, co wszyscy: zabezpieczenia prawnego, równego traktowania, bezpieczeństwa,  godnego życia we własnym kraju dla nas i dla naszych dzieci . To i inne istotne sprawy, z którymi borykamy się na co dzień mogą rozwiązać nam związki partnerskie lub równość małżeńska .