Mateusz i Przemek

(@przemo.mati)

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce, bo wszyscy obywatele powinni mieć równy dostęp do praw i przywilejów, niezależnie od swojej orientacji seksualnej. Wielu ludzi nadal boryka się z brakiem akceptacji i tolerancji w społeczeństwie ze względu na swoje preferencje miłosne. Wprowadzenie związków partnerskich byłoby ważnym krokiem w stronę budowania bardziej otwartego i zrównoważonego społeczeństwa, które szanuje i akceptuje różnorodność.
Związek partnerski to nie tylko kwestia prawna, ale również moralna. Każdy człowiek ma prawo kochać i być kochanym bez względu na płeć.


Wprowadzenie związków partnerskich to także pozytywny sygnał dla młodych ludzi, którzy mogą łatwiej zidentyfikować się ze społeczeństwem, w którym żyją. Obecnie wielu młodych Polaków wychowuje się w atmosferze homofobii i wykluczenia. Wprowadzenie związków partnerskich przyczyniłoby się do zmiany tej sytuacji, dając młodym ludziom nadzieję na lepszą przyszłość, w której będą mogli być sobą bez strachu przed ostracyzmem społecznym.


Właśnie dlatego jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce. Wierzymy, że to krok w stronę większej tolerancji, równości i szacunku dla wszystkich obywateli, bez względu na ich orientację seksualną.