Nicole i Martyna

(@traveleski_)

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce, ponieważ czujemy, że pod względem prawnym nie jesteśmy odpowiednio zabezpieczone. Nie chcemy całego życia spędzić w strachu i obawach o to co się stanie z naszym wspólnym mieszkaniem, majątkiem, a także co będzie, gdy któraś z nas zachoruje lub umrze. Zwłaszcza, że w przyszłości chcemy mieć dzieci. Musimy mieć równe prawa żeby czuć się bezpiecznie w państwie, w którym żyjemy. Jesteśmy Polkami i Polska w końcu musi nas dostrzec.

To zdjęcie z naszych zaręczyn. Chciałybyśmy, aby kolejne było ze ślubu!