Radek i Artur

(@queer.pl)

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce, bo to trzeba po prostu załatwić. Przepisy regulujące prawa osób żyjących w związkach jednopłciowej względem siebie i organów państwa nie są sprawą światopoglądową – to sprawa czysto praktyczna. Brak regulacji komplikuje nam życie i sprawia, że wartościowe osoby, wychowane i wykształcone w Polsce decydują się na emigrację. Domagamy się o rozwiązanie tej kwestii w dialogu z naszą społecznością. Jesteśmy razem 15 lat, posiadamy jako obywatele i obywatelki pełnię obowiązków – chcemy też pełni praw.