Rafał Błoński i Konrad Kuna

(@nie_zadzieraj_z_fryzjerem_r.b i @konradok67)

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce, bo każdy z nas ma prawo kochać i być kochanym! Nie powinniśmy ograniczać miłości ani narzucać, jak powinno wyglądać szczęście. Wszyscy, bez względu na orientację seksualną, powinniśmy mieć możliwość zawierania prawnie uznanych związków. To nasze podstawowe prawo do równości. Związek partnerski daje ludziom szansę tworzenia stabilnych, pełnych miłości związków, bez względu na to, czy jesteśmy osobami hetero czy homoseksualnymi. To kolejny krok w kierunku budowania społeczeństwa, które akceptuje i szanuje różnorodność. Przyszedł czas, aby Polska dołączyła do krajów, gdzie związki partnerskie są legalne. To nie tylko kwestia miłości, ale także sprawiedliwości i równych praw dla wszystkich obywateli. Kochać i być kochanym to jedno z najpiękniejszych ludzkich doświadczeń. Nie pozwólmy, aby stereotypy i niewiedza niszczyły to szczęście. Dlatego jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce.