Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek

(@robertbiedron i @krzysztof.smiszek)

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce, bo czekamy prawie ćwierć wieku w naszym związku na jego legalizację. Znajomi namawiali nas, żeby zrobić to zagranicą, my jednak chcemy w Polsce. Jesteśmy obywatelami Polski i chcemy, żeby nasze państwo nie traktowało nas jak obywateli drugiej kategorii.