Sebastian i Krzysiek

(@goldberg.sebastian – tiktok)

Jesteśmy razem 9 lat, ja nazywam się Sebastian a mój prawie mąż to Krzysiek. W tolerancyjnej Gdyni zaczęła się nasza przygoda, ale życie nas poniosło pod Gdańsk gdzie też jesteśmy szczęśliwi.

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich, bo to ułatwi nam życie. Kwestie zdrowotne czy sprawy finansowe wymagają sporo zachodu bez tzw. papierka. Krążki na palcach są dla innych tylko złotem, a dla nas to szczęście, łzy i codzienne życie. Chcemy jako pierwsi w naszej gminie zdobyć ten „papierek”.