Szymon i Rafał

(@szymowo i @rafalpok)

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce, bo nie ma na co czekać. „Osiem ostatnich lat” również dla nas wszystkich zostało straconych. Rządząca prawica zrobiła wiele ze szkodą dla nas. Dla utrzymania poparcia i władzy nauczyli swój elektorat pogardy, nienawiści do takich jak my. Wmówili kłamstwa na nasz temat. Formalizacja naszych związków i rodzin będzie mieć wymiar edukacyjny. Uznanie naszego sposobu życia przez państwo, otworzy oczy, pokaże, że nie jesteśmy potworami, jakimi uczyniła nas propaganda. Dla nas prywatnie byłby to prezent dla uczczenia pełnoletności naszego związku. Również dający wspólnotę majątkową i mniej gimnastyki przy realizacji pewnego wspólnego projektu.