Tomek i Andrzej

(@insomniac_84 i @thomas_j_max)

Legalizacja związków partnerskich w Polsce jest krokiem ku równości zapewniając parom prawa i przywileje analogiczne do tych, które mają pozostałe związki w kraju. Ponadto taka decyzja sprzyjałaby atmosferze tolerancji i akceptacji promując otwartość społeczeństwa na różnorodność i zwiększając ogólną równość przed prawem.

 Jesteśmy parą co prawda prawie z pół rocznym stażem i bardzo się kochamy ciągle pracujemy nad naszym związkiem i też bardzo zależy nam, aby w końcu zalegalizować związki partnerskie, bo przyszłościowo myślimy o wspólnym kupieniu mieszkania i nie wyobrażamy sobie gdyby ktoś z nas zachorował i nie mielibyśmy prawa do informacji medycznej ukochanego.