Wiktor Korszla i Marcin Przeradzki

(@wik_kor i @mar_n_sun)

Jesteśmy za wprowadzeniem związków partnerskich w Polsce, bo chcemy aby nasze małżeństwo zawarte w Portugalii było wiążące dla wszystkich organów, instytucji i urzędów w Polsce. Jesteśmy rodziną i chcemy być traktowani jak rodzina. Chcemy czuć się tak samo jak każda para, która ma ochronę Państwa, w którym żyje. Pragniemy NORMALNOŚCI, którą obserwujemy podczas mieszkania w Hiszpanii. Marzy się nam kiedyś, aby Polska przestała być krajem nam wrogim – a zaczęła być ojczyzną.