Wojtek Karpieszuk i Michał Horbulewicz

(FB – wojciech.karpieszuk i horbulewicz)

Panie Premierze, kilka lat temu Michał trafił nagle do szpitala w Warszawie. Przed zabiegiem chirurgicznym miał wypełnić formularz i wpisać dane osoby upoważnianej do kontaktu. Wpisał mnie, ja stałem obok niego. Pielęgniarka zapytała: „Kim jest Wojciech?”. Michał odparł: „Partnerem”. Pielęgniarka na to: „U nas nie ma partnerów. Kolegą, tak?”. Panie Premierze, czekamy na związki, żeby nigdy więcej nie potraktowano nas w ten sposób. Właśnie obchodziliśmy 17-tą rocznicę „czekania”…