Kamil i Janusz 

(@kamcio1991 i @janusz8847)

Jesteśmy parą z Kujaw. Znamy się 17 lat razem jesteśmy około 7 lat. 7 lipca 2023 wzięliśmy ślub na Maderze. Było to nasze 3 podejście do ślubu. 2 poprzednie próby miałby odbyć się UK, ale COVID nam to uniemożliwił.

Jesteśmy za wprowadzeniem związków w Polsce, ponieważ  chcielibyśmy razem z partnerem być dla siebie rodziną w świetle prawa. Równość małżeńska oznacza, że wszystkie rodziny są równe wobec prawa, bo nie ma lepszej i gorszej miłości. Jesteśmy ludźmi jak inni i mamy pełne prawo do tego aby kochać prawo do bycia w pełni równi wobec prawa jak i jednakowo mieć prawo do wspólnoty majątkowej, wspólnego rozliczania Podatków, zwolnień z podatków od spadku i darowizn, dziedziczenia z mocy prawa, prawo do pochówku, jak i możliwość nabycia informacji dotyczących stanu zdrowia małżonka będącego w szpitalu. Nie musieć uciekać do innych Państw, aby wziąć ślub aby móc spełnić swoje marzenie i przyrzec drugiej osobie miłość aż po grób przed urzędnikiem. Wszyscy jesteśmy równi i mamy prawo kochać tak jak chcemy i kogo chcemy. Nikt nam nie może mówić, Kogo mamy kochać z kim iść za rękę.