Michał i Robert

(@michal.rashed i @Robert.midura.526)

Jesteśmy za wprowadzeniem w Polsce związków partnerskich dla osób nie heteronormatywnych z takimi samymi zasadami i uprawnieniami do dziedziczenia, jak w przypadku związków małżeńskich.

Od ponad ośmiu lat tworzymy wspólne gospodarstwo domowe, razem dzielimy troski, zmartwienia, radości i piękne chwile. Wspólnie budujemy nasze miejsce na ziemi, darząc się bezgranicznym zaufaniem i miłością.

Dwa lata temu zawarliśmy w Austrii związek małżeński, w ubiegłym roku zmieniliśmy nazwiska – tworzymy Rodzinę. Dziś według Konstytucji RP „1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.” Ale na tym się kończy równość – chcielibyśmy żyć w Polsce, gdzie się urodziliśmy i gdzie jest nasze miejsce – bez równości wobec prawa nie będzie to możliwe!